Buổi chiều ngày 8/5 SGD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đến kiểm tra thẩm định trường tiểu học Hoà Tịnh A đạt chuẩn quốc...

Tháng 9 năm 1992 trường có tên là Trường tiểu học Hòa Tịnh A được tách ra từ trường Phổ thông cơ...

Đánh giá học sinh tiểu học bằng nhận xét:Những điểm tích cực và hạn chế :Nguồn VTV1

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Vĩnh Long kiểm tra thẩm định trường tiểu học Hoà Tịnh A đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
Sơ lược nhà trường
Hướng dẫn đánh giá học sinh Tiểu học bằng nhận xét: Những điểm tích cực và hạn chế: Nguồn VTV1
Học sinh tham quan Bến nhà Rồng
Học sinh tham quan Bến Nhà Rồng
Quá trình công nhận chuẩn thư viện năm 2014-2015
grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthhoatinha 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthhoatinha 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay